Jak aplikovat Travin

Jak správně aplikovat Travin

Přípravek se aplikuje pozemně rovnoměrným rozhozením na plochu trávníku v předepsané dávce.

Dávkování

1 m2 plochy trávníku se rovnoměrně posype 30 gramy přípravku TRAVIN.

 

K dávkování použijte přiloženou odměrku, která vrchovatá a zarovnaná obsahuje 30 g přípravku. Odměrka není součástí balení 0,8 kg, které je opatřeno aplikátorem.

 

Neaplikujte přípravek Travin do 2 dnů po sečení trávníku!  A kdy sečeme po aplikaci? Po aplikaci sečeme za 2 -14 dní. Při likvidaci vytrvalých plevelů volíme delší časový úsek.

Na nově založené trávníky aplikujte zhruba měsíc po výsevu nebo položení koberce.

Ideální je použítí rozmetadla hnojiv, který docílíme přesné a rovnoměrné dávkování.

Doba použití

Optimální doba použití je v době rané vegetace v dubnu a květnu, jinak lze TRAVIN použít po celou dobu vegetace (mimo podzim) podle potřeby daného typu trávníku, ročního období a míry zaplevelení.

Ochranná lhůta

Ochranná lhůta je 35 dní. Po uplynutí ochranné lhůty lze trávu zkrmovat domácími zvířaty. Během ochranné lhůty je nutno zamezit vstupu domácích zvířat, která požírají nebo olizují travní porost.

Výrobce přípravku

AGRO CS a.s. , číslo povolení:     4229 – 4

Jak Travin funguje

Výživné látky jsou optimálně z přípravku uvolňovány působením vody z mírných dešťových srážek nebo mírné zálivky. Větší část živin se z přípravku TRAVIN uvolní po postupném spadu asi 20-30 mm vodních srážek, obvykle za 1-2 týdny. Zbývající množství živin se z přípravku uvolní po postupném spadu dalších 20-30 mm mírných vodních srážek. Nadměrné vodní srážky a nadměrná zálivka trávníků nejsou prospěšné pro efektivní transport živin z přípravku TRAVIN do kořenů rostlin.

 

Oba herbicidy se z přípravku TRAVIN také optimálně uvolňují mírným deštěm nebo mírnou zálivkou. Účinná látka clopyralid vystupuje z přípravku TRAVIN rychleji a působí ihned, kdežto druhá herbicidní látka fluroxypyr se uvolňuje výrazně pomaleji a dlouhodoběji. Oba herbicidy se ve své účinnosti dobře doplňují.

 

Účinek přípravku na plevele se projeví cca 7-14 dní po aplikaci a mírných vodních srážkách. Vzhledem k mechanismu účinku je nejlepší účinnosti dosahováno na vzcházející plevele.

 

Předpokladem účinnosti přípravku je jeho aktivace např. srážkami.

 

Poznámky k aplikaci travinu a upozornění

  • Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech.
  • Neaplikujte přípravek do 2 dnů po sečení trávníku!
  • Druhové a odrůdové složení všech typů trávníku z hlediska možné fytotoxicity přípravku konzultujte s držitelem registrace.
  • V případě, že trávník obsahuje jako požadovanou složku dvouděložné rostliny, je nutná konzultace rizika fytotoxicity s držitelem registrace.
  • Pěstování následných plodin bez omezení.
  • Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
  • Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
  • Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.

 

 

FLORIA - TRAVIN_0,8_kg travin 4 kg travin 8 kg travin 20 kg
Travin 0,8 kg Travin 4 kg Travin 8 kg Travin 20 kg

 

 

Přípravek Travin můžete objednat ihned shopu, vyberte si balení dle plochy vašeho trávníku:

Travin - balení 0,8 kg pro plochu 26 m2 - objednat, přejít do shopu

Travin - balení 4 kg pro plochu 133 m2 - objednat, přejít do shopu

Travin - balení 8 kg pro plochu 266 m2 - objednat, přejít do shopu

Travin - balení 20 kg pro plochu 666 m2 - objednat, přejít do shopu